Home
Prezentacje
Wspomnienie
Źródła
 
Home
Lukus

 

 

"Społeczeństwo bez historii staje się zbiegowiskiem".

                                                                                      Stanisław Lem (1921 -2006)

          Towarzystwo Przyjaciół Lasek "LUKUS" to lokalne stowarzyszenie działające na rzecz miejscowości LASKI w Gminie Trzcinica, pow. kępińskim. Stowarzyszenie powstało dnia 11.05.2004 roku i skupia grupę ludzi, których łączy chęć działania społecznego. Celem działania TPL LUKUS jest poznanie miejscowej przeszłości i tradycji regionalnej oraz wykorzystanie ich do  twórczego działania na rzecz lokalnej społeczności. Nasze działania polegają na przygotowaniu i publikowaniu wydawnictw regionalnych, organizowaniu obchodów DNIA LASEK i DNI WIELKOPOLSKI. Towarzystwo honoruje szczególnie Zasłużonych Laskowian a ich zasługi prezentuje podczas corocznych obchodów Dnia Lasek. Zarząd TPL pracuje społecznie i nie zatrudnia pracowników etatowych

Nasze stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000231091, NIP 619-194-41-68.                    

                              

Przyszłość warto budować na solidnej wiedzy o przeszłości..

Organizujemy: wycieczki, wystawy, prelekcje, konkursy, spotkania autorskie, spotkania przy ognisku. Gromadzimy: wydawnictwa, eksponaty, fotografie, dokumenty i pamiątki zwiazane z miejscowością i najbliższą okolicą. Współpracujemy z Wielkopolskim Towarzystwem Kulturalnym w Poznaniu, Ostrowskim Towarzystwem Genealogicznym w Ostrowie Wlkp., Towarzystwem Miłośników Ziemi Kępińskiej, Towarzystwem Miłośników Ziemi Ostrzeszowskiej, Fundacją "Wrota Wielkopolski" - LEADER + z siedzibą w Baranowie, Towarzystwem Krańców Ziemi Ojczystej GENIUS LOCI w Siemianicach, Towarzystwem Społecznym TILIA w Wodzicznej, Towarzystwem Miłośników Ziemi Jutrosińskiej  oraz Stowarzyszeniem Socjum Kępno i innymi działającymi w powiecie nie wymienionymi z nazwy towarzystwami. Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę prowadzoną w duchu rozwoju i propagowania wiedzy regionalnej z sąsiednimi miejscowościami w powiatach namysłowskim i kluczborskim.

 

Naszym działaniom przyświecają słowa księdza Józefa Janiszewskiego:

 

Dzięki Opatrzności Bożej jesteśmy od ukończenia wojny światowej gospodarzami we własnym kraju. Dziś więc spoglądając na mapę Europy, widzimy w jej sercu ku ogromnej radości nasze Państwo wielkie, którego tam przed wojną nie było, a Państwem tem to – Polska nasza ukochana. (…) Dziś zatem każdy Polak nawet dorosły z radością studiować winien mapę Polski i poznać dobrze swą Ojczyznę, wgłębiając się w jej opisy nie tylko historyczne ale i geograficzne. Wtedy też poznawszy całe jej piękno, tem goręcej Ją ukocha i tem gorliwiej dla Niej pracować będzie. Jeżeli zaś obowiązkiem jest naszym poznać cały kraj ojczysty, to tem większym: znać strony rodzinne, i dalszą i bliższą okolicę, w której od długich może już lat żyjemy i pracujemy, słowem poznać tę cząstkę małą Ojczyzny naszej, którą pod względem administracyjnym nazywamy powiatem".

 

ks.  Józef Janiszewski, Powiat Kępiński, Kępno 1928, s. 5.

        *    *    *

W dobie ogromnego postępu technicznego oraz nieustannie zmieniajacego się otoczenia brak nam czasu, by przystanąc na chwilę i w pełni zaobserwować zachodzące zmiany.  Ludzie jakby ci sami, ale inni. Ze zdziwieniem stwierdzamy, że to my mamy największy wpływ na kształt przemian zachodzących w naszym otoczeniu.    Nie zatrzymamy ani przemian , ani czasu. 

Możemy jednak ....   Patrz - " LASKI 2005" ,   "Laski 2010 " i  "Pamięć, nauka, praca"

                                                                                          

    U W A G A !

  Cudze teksty mogą być wykorzystywane tylko za zgodą ich autorów jako osób uprawnionych.

Przedruk, kopiowanie,skracanie,wykorzystywanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu

            www.tpl-lukus.kępno.pl wymaga zgody ich autorów lub Zarządu Towarzystwa LUKUS.

Niektóre utwory art.25 prawa autorskiego wolno kopiować i rozpowszechniać. Dotyczy to głownie informacji o bieżących wydarzeniach , aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie  czy krótkie streszczenia rozpowszechnionych artykułów.
Za bezprawne wykorzystywanie cudzych utworów grozi odpowiedzialność cywilna - twórca ma prawo domagać się aby zaprzestano naruszać jego prawa autorskie.

Korzystaj z wydawnictw  wymienionych w naszych

                ŹRÓDŁACH - zapraszamy!